IGB

Connexion

(Article of periodic en Catalan - 1981)

Document title

Pau Vila i el seu pas per la geografia de Catalunya

Authors(s) and Affiliation(s)

CASASSAS I SIMO L. L. ;

Source

Article of periodic

published at : Tarraco. Cuadernos de geografia Tarragona

Editor :

Millesime : 1981, vol. 2 [pp. 195-204]

Language

Catalan

Refdoc record number (ud4) : 12450291 : Permanent link - XML version
Powered by Pxxo