IGB

Connexion

(Article of periodic en Catalan - 1977)

Document title

La transformacio d'un municipi a l'àrea d'influència de ciutat de Mallorca: el cas d'Esporles

Authors(s) and Affiliation(s)

FRAUBERNAT M. ;

Abstract

La transformation démographique de la commune d'Esporles, Mallorca, Baléares. (JLG).

Source

Article of periodic

published at : Mayurqa Palma de Mallorca

Editor :

Millesime : 1977, no17 [pp. 123-127]

Language

Catalan

Refdoc record number (ud4) : 12539071 : Permanent link - XML version
Powered by Pxxo