IGB

Connexion

(Article of periodic en Espagnol - 1977)

Document title

La repoblacio mallorquina a la Marina Altai al seu entorn en el segle XVII

Authors(s) and Affiliation(s)

COSTA I MAS J. ;

Abstract

L'article envisage le repeuplement par des Mallorcains, de la région de Marina Alta dans la province d'Alicante après l'expulsion des Maures au XVII s.. (JLG).

Source

Article of periodic

published at : Trabajos de geografia de Mallorca Palma de Mallorca

Editor :

Millesime : 1977, no34 [pp. 87-92]

Bibliographic references : 17 réf.

Language

Espagnol

Refdoc record number (ud4) : 12720954 : Permanent link - XML version
Powered by Pxxo