IGB

Connexion

(Article of periodic en Espagnol - 1977)

Document title

D'Ortelius a Güssefeld. Una anàlisi dels mapes de Catalunya, de petit format, dels segles XVII i XVIII

Authors(s) and Affiliation(s)

BARELLA I MIRO A. ;

Abstract

Analyse de 7 cartes du XVII et du XVIIIs.

Source

Article of periodic

published at : Memorias de la Real Academia de ciencias y artes de Barcelona Barcelona

Editor :

Millesime : 1977, no787 [pp. 19-88]

Language

Espagnol

Refdoc record number (ud4) : 12800524 : Permanent link - XML version
Powered by Pxxo